• Garanti mindst 3 års

  • 86 35 22 11 Telefonrådgivning

  • Gratis levering ved køb over 600 kr.

  • 45278 bare bedømmelse fra vores kunder

  • Returret 14 dages

Bestillingsseddel

Eurotramp Faldsikringsplade klæbepatron til Kids Tramp

Sikker binding

produktinformation
Eurotramp Faldsikringsplade klæbepatron til Kids Tramp
Art.nr. Pris (Styk) Leveringstid antal (Styk)
W0-IE3186305 * kr. 186,–
(kr. 600,– /Liter)
tir. 13.08 - tir. 20.08

*Alle priser er inkl. moms .


Med Eurotramps faldsikringspladeklæbende patron "Kids Tramp" limer du faldsikringspladerne sikkert og pålideligt.
  • Til skoler, børnehaver og offentligt brug
  • 310 ml patron
  • 1 klæbepatron er tilstrækkelig til 4 faldsikringsplader

Produktbeskrivelse

Eurotramp faldsikringspladeklæber til Kids Tramp
For yderligere instruktioner og information om anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse, se venligst PDF-en nedenfor.
Køb Eurotramp faldsikringspladeklæberen til Kids Tramp nu i Aktiv Sport onlineshop.

Safety information

Farlig ved indtagelse.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.

Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

I tilfælde af indtagelse: Ring omgående til en giftinformation/læge/…

Ved indånding:

Kontakt giftlinjen/læge/… i tilfælde af ubehag.

Vask med rigeligt vand/…