• Garanti mindst 3 års

 • 86 35 22 11 Telefonrådgivning

 • Gratis levering ved køb over 600 kr.

 • 44873 bare bedømmelse fra vores kunder

 • Returret 14 dages

Bestillingsseddel

SportsMed Førstehjælpskuffert "Junior"

produktinformation
SportsMed Førstehjælpskuffert "Junior"
SportsMed Førstehjælpskuffert "Junior"
SportsMed Førstehjælpskuffert "Junior"
SportsMed Førstehjælpskuffert "Junior"
Art.nr. Pris (Styk) Leveringstid antal (Styk)
W0-IE1424834 * kr. 1.578,–
tir. 18.06 - tor. 20.06

*Alle priser er inkl. moms .


Produktbeskrivelse

Førsteklasses aluminiumkuffert med førstehjælp indhold specielt til juniorer.
Indhold:
 • En stor og en lille kulde-/varmekompresse
 • 2 ekspres-kulde-kompresse
 • En rulle tape 2,5 cm, og en rulle tape 3,8 cm
 • 2 Coban-bandage
 • 1 desinfektionsspray 60 ml
 • 1 kølespray 400 ml
 • 1 Kølegel 150 ml
 • 12 plastre
 • 9 sårforbindinger
 • 5 blæreplaster
 • Engangshandsker
LxBxH: 37,5x30,5x12 cm.

Safety information

Fare! Yderst brandfarlig aerosol.

Fare! Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Farlig ved indtagelse.

Forårsager hudirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Læs etiketten før brug.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Beskyttes mod sollys.