• Garanti

  Garanti mindst 3 års

 • Telefonrådgivning

  86 35 22 11 Telefonrådgivning

 • Gratis levering fra 600 kr.

  Gratis levering ved køb over 600 kr.

 • bare bedømmelse

  38290 bare bedømmelse fra vores kunder

 • Returret

  Returret 14 dages

Bestillingsseddel

Køle-spray

produktinformation
Køle-spray
Art.nr. Pris (Stk.) Leveringstid antal (Stk.)
W0-IE1423714 * kr. 91,67
(kr. 229,18 /Liter)
man. 22.08 - ons. 24.08
Kan også fås i følgende sæt

*Alle priser er inkl. moms .


 • Anvendelse: Ved slag eller forvridninger
 • Virker kølende
 • Velegnet til skole- og klubidræt

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Sprøjt med en afstand på ca. 10-15 cm flere pumpestød på stødstedet eller forstrækningen. Virker afkølende. Indhold: 400 ml.
Det komplette program til skole og foreningssport

Et komplet program til skoler og klubber. De her viste produkter bliver udviklet og fremstillet under kontrol af idrætslæger. Forskrifterne ved forebyggelse af ulykker kræver opbevaring og rettidig supplering af forbindelsesmaterialer. Kontroller venligst jeres beholdning regelmæssigt.

Safety information

Fare! Yderst brandfarlig aerosol.

Fare! Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Farlig ved indtagelse.

Forårsager hudirritation.

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Ved kontakt med øjnene:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Læs etiketten før brug.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Beskyttes mod sollys.